มาร่วม Countdown และกล่าว Happy New Year 2018 ไปด้วยกันดีกว่า