เหนือกำลังสอง กับความสุขเล็กๆในร้านกาแฟที่เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

“บ้านเบ้ว” ” เบ้ว ” เป็นภาษาเหนือ หมายถึง ” เบี้ยว ” ” เบ้ว ” ไม่ใช่ ” แบ๊ว ” ที่แปลว่าคิขุ เพราะบ้านหลังนี้ไม่ใช่ ” บ้านแบ๊ว…