การจัดทำ Michelin Guide BANGKOK ในครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากประเทศสิงคโปร์) เป็นประเทศที่ 6 (รองจากญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ และฮ่องกง) ในเอเชียที่ได้รับการสำรวจและจัดทำคู่มือมิชลิน ไกด์ ซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 118 ปี ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ หรือ MICHELIN Guide Bangkok เล่มแรก จำนวนร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกและจัดอันดับในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ร้านอาหาร 2 ดาวมิชลิน จำนวน 3 ร้าน ร้าน Gaggan (กากั้น) Le Normandie (เลอ นอร์มังดี) ร้าน Mezzaluna (เมซซาลูน่า) ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลิน จำนวน 14 …