วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม
ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรง...
ชื่อเก่าจังหวัดในประเทศไทย
รู้หรือไม่ว่าจังหวัดต่างๆของไทยในอดีตมีชื่อเรียกไม่เหมือนปัจจุบัน จะเรียกชื่ออะไรบ้างมาเช็คกันได้เลย ภาคเหนือมี 9 จังหวัด จังหวัดเชียงราย ชื่อเก่าคือ ...
วันอาสาฬหบูชา เหตุการณ์สําคัญ
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอ...
ลงทะเบียนพักหนี้ 2 เดือน ปี 2564
ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของรัฐ ขานรับนโยบายของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน สู้วิกฤติโควิด ประคองธุรกิจที่ได้ร...
วิธีเช็คสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" ว่าได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทหรือไม่
วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับผู้ที่มีฐานข้อมูลในโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน (ใช้งานแอป...