Author Name
So Traveler Elite
King Power Mahanakhon
PR
มหานคร สกายวอล์ค ได้รับพระราชทานรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทรางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนัทนาการและความบันเทิง

มหานคร สกายวอล์ค จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 78 ของคิง เพาเวอร์ มหานคร ได้รับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนัทนาการและความบันเทิง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…