Author Name
White Status
Leng
PR
สายการบินสกู๊ต กลับมาให้บริการเส้นทาง ภูเก็ต – สิงคโปร์ เริ่ม 8 ต.ค.

สกู๊ต สายการบินราคาประหยัดภายใต้การบริหารของกลุ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์ และสายการบินราคาประหยัดสำหรับเส้นทางบินระยะไกลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Skytrax กลับมาให้บริการเส้นทาง ภูเก็ต – สิงคโปร์ โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด้วยเครื่องบิน A320 หลังจากหยุดให้บริการไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนการแพร่ระบาดฯ จังหวัดภูเก็ตนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆ ของประเทศไทย จนถูกขนานนามให้เป็น ‘ไข่มุกแห่งอันดามัน’ โดยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาพักผ่อนราว 10 ล้านคนต่อปี และกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ของนักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยสายการบินราคาประหยัด เมื่อประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง โดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วกว่า 2,330 ล้านบาท…