Author Name
Silver Status
So The Butler
Deal Code
โปรโมชั่นพิเศษ THANN Wellness Destination, Ayutthaya เปิดจำหน่าย 1-8 เม.ย. 2565

หลีกเร้นความวุ่นวายในเมือง ให้เวลากับตัวเองเพื่อฟื้นฟูร่างกายและผ่อนคลายจิตใจ ท่ามกลางธรรมชาติในพื้นที่ 25 ไร่ ใกล้แค่อยุธยา อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปรารถนาที่จะฟื้นฟูสุขภาพกาย อารมณ์ รวมทั้งจิตใจ โดยแขกผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง ภายใต้ปรัชญา 3 ประการ ได้แก่ Active lifestyle การออกกำลังกายและการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความแข็งแรง, Balance of body, mind and spirit การปรับสมดุลร่างกาย…