Mooncake 2022 Review

15 Best Mooncake 2022 Guide for Bangkok Mid-Autumn Festival

เทศกาลไหว้พระจันทร์หรือวันไหว้พระจันทร์ปี 2022 ตรงกับวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนของทุกปี เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังแพร่วัฒนธรรมนี้ไปยังอีกหลายประเทศ อาทิเช่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร์ รวมถึงปร...

อ่านต่อ...