Anantara Chiang Mai Resort CSR 2020

อนันตรา เชียงใหม่ นำทีมช่วยนักดับไฟป่าสร้างแนวกันไฟและปรับปรุงสถานีดับไฟป่า

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรื้อรังอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาหนักขึ้นทุกๆปี โดยปัจจุบันปี 2563 ยังประสบปัญหาไฟป่าลุกลามอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาค่าฝุ่นควัน PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน จนขึ้นเป...

อ่านต่อ...