Yu sheng

‘หยี่ซัง’ (Yu sheng) อาหารมงคลประจำเทศกาลตรุษจีนที่กินแล้วจะมีสุขตลอดปี

ธรรมเนียมที่เราคุ้นเคยกับเทศกาลตรุษจีน จะเป็นภาพเรื่องราวของการไหว้เทพเจ้า การจับจ่ายซื้อของ แต่งกายด้วยชุดสีแดง ซองอั่งเปา เป็นต้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนหรือผู้ที่มีเชื้อสายจีน ได้ถือปฏิบัติกันแพร่หลาย สำหรับวันนี้ SOtraveler มีเรื่องราวของ ประเพณี “หยี่ซัง” (Yu sheng) หรือ อ...

อ่านต่อ...