Hilton Flash Sale! ไม่จองไม่ได้แล้ว กับส่วนลดห้องพักสูงสุดถึง 35%* และส่วนลดห้องอาหาร 25%

Hilton Flash Sale! ส่วนลดห้องพักสูงสุดถึง 35%* และส่วนลดห้องอาหาร 25%** ระยะเวลาการจอง: 17 – 24 กันยายน 2561 (เวลา 17.00 น.) ระยะเวลาการเข้าพัก: สำรองห้องพักก่อนการเข้าพัก 5 วันล่วงหน้า เข้าพักได้ถึง......

อ่านต่อ...