Gin & Sax Time! Hospitality Night at Oriental Bar, Oriental Residence Bangkok

เราขอย้อนเวลาไปสักช่วงสัปดาห์ก่อน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวบรรยากาศของงาน Hospitality Night ที่เราได้รับคำเชิญจากโรงแรมให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยงานจัดขึ้นที่ Oriental Bar ชั้น 2 ของโรงแรม Oriental Residence Bangkok (ถนนวิทยุ) ภายใต้คอนเซปต์ “Gin & Sax” !......

อ่านต่อ...