กรีนมันเดย์ เปิดตัวในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตของกรีนมันเดย์ ในประเทศไทย โดยกรีนมันเดย์ คือองค์กรเพื่อสังคมที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศฮ่องกง รณรงค์ด้านการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารที่ทำจาก...

อ่านต่อ...