Tag: Luang Prabang Hotels and Resorts List

Sofitel Luang Prabang x Bangkok Airways

หลวงพระบาง เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนพูดตรงกันว่า “ไปแล้วไปอีก ไปกี่รอบก็ได้ไม่มีเบื่อ” และไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องกลับมาเที่ยวที่นี่หลายครั้ง แต่เพราะ “หลวงพระบางไม่เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากกลับมาสัมผัสและใช้ชีวิตในแบบดั้งเดิมที่หลวงพระบางเป็น” เมืองที่มีความสงบ ผู้คนน่ารัก ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา มีสายน้ำพาดผ่านตัวเมือง ก่อนที่จะบินข้ามไปยังเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เรามาศึกษาข้อมูลของท้องถิ่นกันสักเล็กน้อย...

1 Comment