อาหารเม็กซิกัน EL Brunch Señor Pico แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ

บุฟเฟ่ต์ อาหารเม็กซิกัน วันเสาร์ นับว่า ที่ห้องอาหาร Señor Pico (ซินญอร์ ปิโก้) โรงแรม Rembrandt Hotel กรุงเทพฯ นับว่าเป็นมื้ออาหารที่น่าสนใจมาก บุฟเฟ่ต์มื้อนี้ เป็น Brunch Buffet ที่ให้บริการวันเสาร์ เวลา…