Panpuri Organic Spa อีกหนึ่งเรื่องราวดีดี กับการดูแลตัวเอง ผมจะพาทุก ๆ คนซึมซับกับสเน่ห์ของความเป็น ผ่าน “ปัญญ์ปุริ ออร์แกนิค สปา” ( Panpuri Organic Spa ) ซึ่งสปาออร์แกนิคแห่งแรกในประเทศไทย คำว่า “ออร์แกนิค” เราเริ่มจะได้ยินกันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของอาหาร ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า แต่ละคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ถึงได้เกิดกระแสเต้น T25 กินคลีน เกิด Runner’s รุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยนะครับ ควรได้รับการสนับและส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ต้องแปลความกันให้ เข้าใจยากเลยครับ “ออร์แกนิค”ก็คือธรรมชาติ ส่วนประกอบมาจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ในกระบวนการผลิตและไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับธรรมชาติ จึงมีคำพูดที่ว่า “ออร์แกนิค” เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเอง และดีต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็น “ปัญญ์ปุริ” ที่ไม่ได้สร้างกันมาง่าย ๆ ภายในปีสองปี กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคล้วน ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และมีต้นทุนสูง ระยะเวลา 10 กว่าปีที่ปัญญ์ปุริได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ช่วยการันตีคุณภาพและมาตรฐานของปัญญ์ปุริ ทั้งยังสะท้อนความเป็นลักชัวรี่ …