The Boutique Lifestyle

The Boutique Lifestyle เป็นการนำเสนอโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสินค้าและการบริการที่โดดเด่น เกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของโรงแรม ร้านอาหาร สินค้าและการบริการในหมวดของ The Boutique Lifestyle เราแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

– ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Design)
– ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม (Cultural)
– ด้านการส่งเสริมแรงบรรดาลใจในประสบการณ์ชีวิต (The Passion Experience)
– ด้านเอกลักษณ์การมีแบบเฉพาะอันโดดเด่น (Premium and unique character)

SOtraveler.COM หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงแรม ร้านอาหาร สินค้าและการบริการที่เราคัดเลือกมาให้อยู่ในหมวด The Boutique Lifestyle จะถูกใจผู้อ่านและเป็นแรงบรรดาลใจให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับประสบการณ์พิเศษๆในแบบ The Boutique Lifestyle ที่เราคัดเลือกไว้

List of the BEST Boutique Hotels & Resorts you deserve. SOtraveler team have personally experienced and gave our honest reviews to these hotels and resorts.