เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืน/ระงับ/ยกเลิก ส่วนลดหรือรหัสคูปองส่วนลด ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “สิทธิพิเศษส่วนลด” โดยสิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านดังต่อไปนี้

 

1. สิทธิพิเศษส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ SOtraveler.com เท่านั้น
2. การใช้สิทธิพิเศษส่วนลดจะสามารถใช้ได้เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์
3. สิทธิพิเศษส่วนลดสามารถใช้ได้ตามจำนวนครั้งที่ระบุดังรายละเอียดที่กำหนดไว้
4. SOtraveler.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้สิทธิพิเศษส่วนลด ในกรณีที่สิทธิพิเศษส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
4.1. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้สิทธิพิเศษส่วนลด
4.2 การใช้สิทธิพิเศษส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง
4.3 การใช้สิทธิพิเศษส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาสิทธิพิเศษส่วนลดไปขาย หรือใช้สิทธิพิเศษส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาสิทธิพิเศษส่วนลดไปขาย)
5. สิทธิพิเศษส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
6. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับสิทธิพิเศษส่วนลด เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา และสินค้าที่ร่วมรายการ และสิทธิพิเศษส่วนลดเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย
7. สิทธิพิเศษส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. SOtraveler.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สิทธิพิเศษส่วนลดสามารถมอบให้เป็นของขวัญแก่บุคคลอื่นได้
10. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
SOtraveler.com มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสิทธิพิเศษส่วนลดในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง เช่น การลงราคาผิด ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น
11. ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและ SOtraveler.com ได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว SOtraveler.com จะทำการคืนเงินให้ผู้สั่งซื้อเต็มจำนวน