Location: Luang Prabang

The Great House, Rosewood Luang Prabang เสิร์ฟเมนูใหม่ด้วยรสชาติอาหารลาวดั้งเดิม โดยเชฟ วชิรวิชญ์ เลิศตนะพรสิทธิ์

ด้วยธรรมเนียมแห่งความเป็นเลิศด้านการทำอาหาร ห้องอาหารเดอะเกรทเฮ้าส์ ณ โรสวูด หลวงพระบาง (The Great House, Rosewood Luang Prabang) มีความยินดีที่จะแจ้งว่า เดอะเกรทเฮ้าส์ได้มีการปรับปรุงเมนูอาหารใหม่ทั้งหมด โดยเมนูทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของ เชฟ...