So Traveler Clubhouse : โซทราเวลเลอร์ คลับเฮาส์ คือส่วนย่อยของเว็บไซต์โซทราเวลเลอร์ หนึ่งในผู้นำทางด้านเว็บไซต์ท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเขียนบทความแชร์ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ แนะนำ how to ตลอดจนการนำเสนอโปรโมชั่นและข่าวจากแบรนด์ต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพ ที่มาจากไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวตนของคุณ

วิธีการโพสบทความบน So Traveler Clubhouse ทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนด้านล่างนี้เลย

พร้อมแล้วเริ่มกันเลย >> Clubhouse