SOFITEL LEGEND

Sofitel Legend เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่มีความโดดเด่นทั่วโลก แต่ละแห่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บ้างย้อนหลังเป็นศตวรรษและทุกหลังมีเรื่องราวภูมิหลังที่มีเสน่ห์ โรงแรมพิเศษเหล่านี้เป็นสถานที่ในตำนานและพวกเขาได้เป็นเจ้าของร่วมกันกับคนในตำนานนั้น ร่องรอยของยุคอ...

อ่านต่อ...