PEOPLE

Interview: Elias Pertoft กรรมการผู้จัดการ “Rosewood Luang Prabang”

“โรสวูด หลวงพระบาง” (Rosewood Luang Prabang) โรงแรมระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว แวะล้อมไปด้วยภูเขาและมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลผ่านตัวเมือง และ “โรสวูด หลวงพระบาง” ยังเป็นโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กที่สุด ในกลุ่มโรงแรมโรสวูดโดยมีจำนวนห้องทั้งหมดเพียง...