Loyalty Program

“จ่ายอีกหน่อยละกัน” โซทราเวลเลอร์ชวนคุยเกี่ยวกับ Loyalty Program สิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อจ่ายมากขึ้น และรู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้น

นับว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายที่สุดสำหรับงานบริการที่ต้องมีการใช้ มีการสัมผัส สร้างประสบการณ์กับสิ่งนั้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มพาร์ทเนอร์ของเราที่ให้บริการเกี่ยวกับโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา สายการบิน ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บางแห่งพยายามปรับตัวรับกับความท้าทายที่เกิด...

อ่านต่อ...