ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ – An Ode to the Kingdom

“……แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนรื่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญา เหมือนดัง นภา ไร้ ทินกร ….แดด รอน ๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไป ไกล ความรักเราคง อยู่ คู่ กัน ไป ในหัวใจคงอยู่ คู่ เชย......

อ่านต่อ...