วิธียื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต เอกสารสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ

907 views
How To Get Vaccine Passport

สำหรับยุคสมัยที่การเดินทางต้องมี “วัคซีนพาสปอร์ต” หรือ “หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน” ทราบกันหรือไม่ว่าขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อเดินทางข้ามประเทศ ต้องทำอย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง บทความนี้โซทราเวลเลอร์ขอนำเสนอ วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ต เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการขออย่างไร คำตอบอยู่ที่นี่แล้ว

วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ที่มา: Facebook กรมควบคุมโรค

วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

กรณีมาขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
  • บัตรประชาชน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
  • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่ม

กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 

ในกรณีนี้จะต้องมีเอกสารหลักฐานทั้งในส่วนของผู้มอบอำนาจ ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมเช่นเดียวกับการยื่นขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง และต้องมีเอกสารของผู้รับมอบอำนาจด้วย ได้แก่

  • หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ)
  • บัตรประชาชน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

เมื่อยื่นเอกสารครบเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและออกเอกสารให้ในกรณีที่มารับบริการที่หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่สามารถไปขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ ดังนี้

ขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ติดต่อได้ที่ไหน?

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารับรองฯ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 

  1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-134-0139 นัดล่วงหน้าทางอีเมล [email protected]
  2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-2951-1170 – 79 ต่อ 3430 หรืออีเมล tmcb[email protected]
  3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เวลาทำการ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. โทร. 0-2590-3232, 3234-35 อีเมล [email protected]
  4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0-2521-1668

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด