Art Afternoon Tea Rosewood Bangkok

สัมผัสเรื่องราวของความรัก และความหลากหลายผ่าน Art Afternoon Tea ที่ Rosewood Bangkok

ร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรัก ความหลากหลาย และความเท่าเทียม ผ่านเมนู Afternoon Tea และนิทรรศการศิลปะสุดพิเศษจากวิภู ศรีวิลาศ ณ โรสวูด กรุงเทพ (Rosewood Bangkok) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสไปร่วมเปิดประสบการณ์ Afternoon Tea Party,......

อ่านต่อ...